Streetsurvival  Rosice z.s.

Sebeobrana taková, jakou ji chápeme my

Sebeobranu chápeme jako aktivní a otevřený přístup k řešení konfliktních situací za pomoci psychologických, taktických a technických principů uplatněných v souladu s českým právním řádem a evropskou kulturou.

Sebeobranu a boj chápeme jako dva různé celky, které se vzájemně prolínají a je mezi nimi tenká hranice. Proto je třeba sebeobranu i boj studovat souběžně.

Teoretické znalosti z různých oblastí životních situací,zejména z práva a zdravovědy, chápeme jako stejně důležité, jako je nácvik sebeobraných technik. Poskytnutí první pomoci zraněnému a uvědomění si právních i společenckých důsledků z našeho jednání je jedna z cílových vlastností, které se snažíme naše studenty naučit.

Nepoužíváme žádné magické věty a techniky. Jsme realisté, klademe důraz na realitu. Uvědomujeme si, že každý je jedinečný. Lišíme se vlastními zkušenostmi, fyzickou výbavou a duševními schopnostmi. Uvědomujeme si, že neexistuje jeden jediný účinný způsob obrany. Na tomto základě stavíme koncept našich tréninků a seminářů.

Schopnost sebekontroly a vhodně zvolené komunikace chápeme jako jedny z klíčových faktorů při řešení konfliktních situací. Dbáme na prevenci a snažíme se volit takové taktické postupy, abychom se fyzickému konfliktu zcela vyhnuli. Případně se v něm snažíme vytvořit výhodnější pozici.

Chápeme, že útočník je ten, kdo určuje místo, dobu i povahu útoku, a proto při nácviku modelových situací věnujeme značný prostor momentu překvapení a následné improvizaci. Většina napadení se nestává v prostorách podobných tělocvičně, a proto se často snažíme trénovat v lokalitách, kde takové nebezpečí hrozí především (podchody, parky, dopravní prostředky, diskotéky, bary, …).