Sebeobrana žen

 • Bránící se "shredder"

Jde o druh sebeobrany, která učí ženy, jak se bránit proti silnějším a surovějším agresorům. Vzhledem k tomu, že žena z hlediska morfologicko-somatického je jiná než muž, menší výška, nižší hmotnost, kratší končetiny aj. (Dovalil, J. a kolektiv. 2002.) a též po stránce psychické jsou značné rozdíly, méně agresivní, více citlivé, byla vytvořena sebeobrana, která se zabývá specifickými metodickými a taktickými vzorci, jak postupovat v krizových situacích. Upravuje nejčastější útoky na ženy a vytvoření takových obranných technik, kdy není zapotřebí žádné fyzické síly a složitosti (Lebeda, 1979). Jedná se o sebeobranu přímočarou, jednoduchou, ve větším množství převládají údery a kopy, učí ženy využívat věci denní potřeby jako sebeobranné zbraně. Jedná se o strategicko-taktický systém.

Nechceme strašit, ale:

Po amnestii v roce 1989 byl zaznamenán vysoký nárůst znásilnění.
V počtu znásilnění v uplynulých letech je na prvním místě Ostrava, dále Praha, Ústí n/L a Brno. Velká městská centra vzhledem ke všeobecné anonymitě, nepřehlednosti, četným příležitostem k zábavě až do časných ranních hodin jsou velmi rizikovým prostředím.

Převážná část obětí znásilnění je ve věku 18 až 30 let. Vyskytují se ovšem i případy velmi mladých dívek a dětí, ale i žen v pokročilém věku.

Většina případů se stává přímo v terénu (opuštěná místa, parky, průchody, polní a lesní cesty).Další skupinu tvoří náhodné známosti ze společnosti (večírky, taneční zábavy, společenské akce atd.) Zejména jsou ohroženy dívky na útěku z domova, z dětského domova, autostopařky. Nezanedbatelný počet se stane přímo v bytě, pokud žena neuváženě vpustí neznámého muže (záminka: odečet plynu, el. proudu, vodoměru, opravář telef. vedení atd).

Nelze si také povšimnout značného nárustu znásilnění spácháných blízkým kamarádem, přítelem nebo dokonce manželem. Bohužel taková trestná činnost zůstává často neohlášena, ačkoli její oběti utrpí mnohdy nenávratné duševní škody.

Vzhledem k tomu, že část případů znásilnění a pokusů o znásilnění zůstává neoznámena je třeba apelovat na postižené ženy, aby si svůj nepříjemný zážitek nenechávaly pro sebe. Mohou tak nevědomky umožnit pachateli pokračovat v trestné činnosti. Dokonce u některých typů násilníků se může míra agresivity postupem času zvyšovat! Ohlášení této trestné činnosti má tedy velmi značnou společenskou prospěšnost.

Platí několik preventivních zásad, jak se vyhnout tomuto ohrožení:

 • Vyhýbat se opuštěným místům ve dne i večer a držet se zalidněných částí komunikací.
 • Pohybovat se ve společnosti známých osob (kamarádka, přítel), nedůvěřovat příliš náhodným známostem, zásadně si nebrat nikoho cizího do bytu!
 • Na cestu večer nebo v noci domů mít doprovod. Vzít si taxi, požádat taxikáře, aby počkal než vejdete do domu, před vstupem do domu zazvonit do bytu, aby se o vás vědělo!
 • Při cestování autobusem nebo tramvají sledovat kdo s vámi vystupuje, zda vás někdo nesleduje, držet se mezi lidmi. Předem si domluvit, aby Vám přišel někdo naproti. V případě podezření ze sledování někoho požádat o doprovod.
 • Největší opatrnost je třeba při vstupu do domu!
 • Zásadně nepouštět do bytu cizí osoby.
 • Zásadně nejezdit stopem!
 • Nevystavovat se zbytečnému riziku!

Zdroj: www.mvcr­.cz

Streetsurvival Rosice od září 2010 zahájil pravidelné jednodenní kurzy sebeobrany pro ženy. Kurzy jsou určeny pro ženy od 18 let výše. Dále pořádáme ve spolupráci se studiem JUSTMOVE Brno, Libušína třída pravidelné tříměsíční kurzy reálné sebeobrany pro ženy.

Co se u nás ženy naučí:

 • Základy krizové komunikace a reálné sebeobrany
 • Právní minimum v oblasti nutné obrany, krajní nouze, použití zbraně
 • Získají přehled v oblasti technických prostředků sebeobrany
 • Naučí se zvládání krizových konflikních situací a řešení sebeobranných situací
 • Základy zdravovědy a poskytnutí první pomoci zraněnému

Mezi další témata patří:

 • sebeobrana a boj na zemi
 • sebeobrana ve vozidlech a prostředcích MHD
 • sebeobrana proti ozbrojenému útočníkovi (nůž, pistole, …)
 • a další témata na základě podkladů ze strany studentek

Počet žen na jeden kurz je 12. Ženy předem registrované mají přednost, ostatní budou registrovány na další termíny. Registraci směřujte na naši managerku Lenku Medovou.
Místo a čas kurzů bude vždy dostatečně dopředu upřesněno (Brno, Rosice).

women-self-defense

21.11. 2010 pořádáme seminář sebeobrany žen

Napsáno 1. 10. 2010 v 16:34. Autorem je Tomáš Křesal
V termínu 21.11. 2010 pořádáme seminář reálné sebeobrany pro ženy. Seminář vede expert na sebeobranu a boj z blízka Mgr. ...
přečti si celý zápisek ...