TRÉNINK SANDA A GRAPPLING

Dne 07.05. 2013 trénink na Šujanově nám. 1, Brno –  zcela normálně jako vždy v čase 19:45 hod až 22:00 hod. Na trénink si vezměte věci i na Sandu tak na grappling.